Reklamácie/Vrátenie tovaru

Podmienky pre výmenu nevhodnej veľkosti tovaru:

Tovar musí byť v pôvodnom stave s neodlepeným štítkom a s účtenkou.

Reklamovaný tovar môžete posielať na adresu: Budča 422, 962 33 Budča, a na základe skladových zásob sa Vám ho budeme snažiť vymeniť za Vami požadovanú veľkosť poprípade farbu.

Reklamácie opotrebovaného tovaru riešime individuálne podľa druhu tovaru.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na: info@w8fitness.com, tel.  0915 945 553

Poškodený tovar:

– Reklamačný list :
Adresa: W8 Ftness, s.r.o., Budča 422, 962 33 Budča, Slovakia, +421 915 945 553, info@w8fitness.com

Informácie :

Meno a Priezvisko:…………………………………………………………………………………………..

Adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefón:………………………………………………………

E-mailová adresa:…………………………………………….

Vaše číslo účtu v tvare IBAN:……………………………………………………………………………………………………………..

                                                           Informácie o objednávke :

Číslo objednávky:……………………………..

Dátum objednávky:…………………………………

Názov produktu/produktov:……………………………………………….

Typ: ……………………………………………….Veľkosť:…………………………………………………………

Cena: …………………………………………………….

Požadovaný produkt na výmenu:

Kód produktu:……………………………………………….

Názov produktu:………………………Typ………………………..Veľkosť:………………………………….. Cena:……………………………………………………..

Reklamácia :

Dôvod reklamácie:…………………………………………………………………………………………………………

Popis poškodenia produktu: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dátum:                                                                 Podpis: